Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Informacje publiczne » Obwieszczenia środowiskowe

Obwieszczenia środowiskowe

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Koźminek na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Zbigniew Jaroma (18/12/2017 11:32:41)
  • zaakceptowanie treści informacji: Zbigniew Jaroma (18/12/2017 11:32:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Zbigniew Jaroma (18/12/2017 11:32:41)
Lista wiadomości
Konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego ws. ogłoszenia o przystąpieniu do konsultacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 4 projektów aktualizacji programów ochrony powietrza oraz 2 projektów programów ochrony powietrza
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rozbudowę fermy drobiu wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działkach nr ewid. 148 i 149/2 w m. Chodybki
Na podstawie art. 33 ust. 1 , art.73 ust.1, ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r KPA (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)