W poniedziałek (17 sierpnia) w setną rocznicę śmierci zamordowanego w Katowicach dr. Andrzeja Mielęckiego – Wojewoda Wielkopolski Pan Łukasz Mikołajczyk, przedstawiciele Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, władze samorządowe  Gminy Koźminek, oraz wszyscy zebrani goście uczcili pamięć wielkiego działacza społecznego.

Uroczystość rocznicowa rozpoczęła się o godzinie 9.30 od powitania przybyłych gości przez Wójta Gminy Koźminek – Panią Iwonę Michniewicz przy grobie dr. Andrzeja Mielęckiego na cmentarzu parafialnym w Złotnikach.

Następnie głos zabrał Pan Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

Ksiądz prefekt Sebastian Kąkol odmówił, wspólnie ze zgromadzonymi, modlitwę za zmarłego.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku Pani Iwona Chojnacka-Adamus przybliżyła zgromadzonym gościom sylwetkę tragicznie zmarłego patrona.

Następnie złożono kwiaty oraz zapalono znicze.