W dniu 25 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Koźminku odbyła się wyjątkowa uroczystość - Jubileusz Złotych Godów Małżeńskich.

Każdy Jubileusz jest okazją do świętowania,  ale „Złote Gody” to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku.

Te wspólne 50 lat to symbol miłości i wierności małżeńskiej, wzajemnego szacunku i zrozumienia a także trwałości rodziny.

To piękny wzór i przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie.

W gronie jubilatów znaleźli się:

Irena i Stanisław Grzankowie

Henryka i Ryszard Kitowie

Daniela i Mieczysław Mikołajczykowie

Halina i Tadeusz Pawlakowie

Bożena i Stanisław Pietrzakowie

Marianna i Tadeusz Plutowie

Krystyna i Władysław Podkowscy

Janina i Czesław Strzałkowie

Krystyna i Zenon  Szklarkowie

Józefa i Stanisław  Szydłowscy

Danuta i Stanisław Zdunkowie

Jubileusz Diamentowych Godów czyli 60-lecia pożycia małżeńskiego świętowali Państwo:

Jadwiga i Stefan Bartosiakowie

Genowefa i Henryk  Janiakowie

Niestety ze względów zdrowotnych nie wszyscy zaproszeni mogli być obecni.

Za ofiarną miłość i przykład życia we dwoje Dostojni Jubilaci zostali odznaczeni  medalami za Długoletnie Pożycie  Małżeńskie  z rąk Pani Wójt Iwony Michniewicz, która w tym momencie reprezentowała Prezydenta RP. Wszyscy Jubilaci zostali obdarowani kwiatami i  pamiątkowymi dyplomami.

Złotym Jubilatom z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia, pomyślności i szczęścia na dalsze lata wspólnego życia.