Z przyjemnością informujemy, iż w poniedziałek 2 listopada 2020 roku Wójt Gminy Koźminek – Iwona Michniewicz przekazała szkołom podstawowym działającym na terenie Gminy Koźminek sprzęt komputerowy na potrzeby realizacji przez uczniów oraz nauczycieli zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zakup laptopów został sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Na realizację przedmiotowego projektu Gmina Koźminek otrzymała 74 888,55 zł, z których zakupiła 33 laptopy i 33 myszy komputerowych. Szkoła Podstawowa w Koźminku otrzymała 15 laptopów, natomiast Szkoły Podstawowe w Moskurni i Nowym Nakwasinie otrzymały po 9 laptopów.

Wraz z rozpoczęciem zdalnego nauczania, szkoły z terenu Gminy Koźminek rozdysponowały wśród najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli  dotychczas użytkowany sprzęt komputerowy. Sprzęt zakupiony w ramach programu „Zdalna szkoła +” dodatkowo poprawi komfort zdalnej nauki uczniów i pracę nauczycieli.