Szanowni Rolnicy,

Gmina Koźminek bierze udział w konkursie Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu.

Uczestnikami konkursu mogą być gminy, na których terenie znajdują się gospodarstwa rolne objęte Powszechnym Spisem Rolnym 2020, a ich użytkownicy dokonają samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Zadaniem konkursowym jest zachęcenie przez gminy jak największej liczby użytkowników gospodarstw rolnych do dokonywania samospisu internetowego prowadzonego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: https://spisrolny.gov.pl

Wyłonionym zwycięzcom Konkursu, łącznie 80 gminom w Polsce o najwyższym wskaźniku samospisu, zostaną przyznane nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego.

Ogłoszenie zwycięzców nastąpi do 15 grudnia br.

Szczegóły dotyczące konkursu na stronie: https://spisrolny.gov.pl/konkursy

 

Rolniku spisz się przez Internet!

 

Regulamin

Plakat Konkurs Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gos 002