Urząd Gminy Koźminek

Menu

Kalendarz

25 - lecie istnienia Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Sokołówce

“25 – lecie istnienia Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Sokołówce”

Na terenie gminy Koźminek znajduje się Szpital Psychiatryczny, który obchodził właśnie dwadzieścia pięć lat swego istnienia.

Od niemal 75 lat Sokołówka – dawna leśna osada, zakupiona w 1929 roku przez Państwową Kasę Chorych w Kaliszu”....na urządzenie wypoczynkowych kolonii letnich...” – pełni funkcje opiekuńczo – lecznicze. W 1931 roku zbudowano tu odpowiedni budynek, służący – początkowo tylko w sezonie letnim, a od 1936 rokuprzez cały rok – do organizowania kolonii leczniczo – szkolnych (trwających przeciętnie 3 miesiące dla każdego dziecka). Leczono tutaj dzieci zagrożone gruźlicą, anemią i dzieci skrofuliczne.

Podczas drugiej wojny światowej Hitlerowcy zorganizowali w Sokołówce szkołę Hitlerjugend z internatem. Po wojnie, aż do roku 1966 funkcjonowało tutaj nadal prewentorium przeciwgruźlicze. Od roku 1971 (po wcześniejszym 5 letnim remoncie), w Sokołówce działał Dom Pomocy Społecznej dla Kobiet. Przestał on funkcjonować w roku 1978.

20 listopada 1978 roku Wojewódzka Rada Narodowa w Kaliszu powzięła uchwałę, na mocy której w Sokołówce powołano do życia “oddział leczenia alkoholików” Woj. Szpitala Zespolonego w Kaliszu. Oznacza to, że właśnie 25 lat temu rozpoczęła swoją działalność leczniczą Sokołówka.

Pierwszym ordynatorem 65 –łóżkowego oddziału został kaliski psychiatra dr Czesław Gawroński. W styczniu 1982 roku oddział zostaje przekształcony w Samodzielny Zakład Leczenia Odwykowego, którego pierwszym dyrektorem zostaje w/w ordynator. Od stycznia !985 roku utworzono w Sokołówce oddział leczenia nerwic, którego ordynatorem została psychiatra dr Halina Czarnek. Jednocześnie zmieniła się nazwa zakładu – odtąd aż do 1993 roku nosił on nazwę Zakładu Rehabilitacji Chorób Psychicznych i Uzależnień Alkoholowych. Wspomniany oddział leczenia nerwic nie cieszył się już dużą frekwencją. w związku z tym w 1988 roku zrezygnowano z tej działalności lecząc wyłącznie osoby uzależnione od alkoholu.

W grudniu 1990 roku z inicjatywy dr Jerzego Tomaszewskiego psychiatry i organizatora ochrony zdrowia w Kaliszu – utworzono w Sokołówce 33-łóżkowy oddział psychiatryczny męski.

W kolejnych latach – równolegle do leczenia odwykowego rozwijało się w Sokołówce leczenie chorób psychicznych. Zatrudniono 5 lekarzy, którzy podjęli specjalizację w dziedzinie psychiatrii.

W grudniu 1994 roku otwarto oddział psychiatryczny żeński (28 łóżek), którego ordynatorem została dr Elżbieta Łęgowska. Od tego momentu Sokołówka miała trzy oddziały leczenia: dwa ogólnopsychiatryczne z 64 łóżkami, oraz oddział odwykowy z 41 łóżkami. Ostatnim z oddziałów kierował dyrektor zakładu mgr Jerzy Moroz (w latach 1990-94).

W 1994 roku dyrektorem zakładu zostaje dr Marek Kociałkowski, lekarz psychiatra.

Średnio w ciągu roku zakład przyjmuje od 830 pacjentów do 1500 pacjentów w 2002 roku.

Ważne daty i wydarzenia z życia szpitala:

1997 rok - pozyskanie dla potrzeb zakładu terenu i pomieszczeń po upadłym Kalimecie na Murowańcu.

1999 październik - otwarcie oddziału leczenia uzależnień (41 łóżek) w wyremontowanych pomieszczeniach w Murowańcu

2001 czerwiec - otwarcie pododdziału detoksykacyjnego na parterze budynku leczniczego

2001 - grudzień uruchomienie rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki sanitarne z Sokołówki do gminnej oczyszczalni w Koźminku

2002 - jesień gazyfikacja zakładu

2003 - kwiecień uruchomienie męskiego oddziału psychiatrycznego (55 łóżek), ordynatorem zostaje Elżbieta Łęgowska

Obecnie Sokołówka zatrudnia 85 osób, z czego ponad połowa zajmuje się bezpośrednio leczeniem i pielęgnacją pacjentów. Roczny budżet zakładu oscyluje wokół kwoty 3,5 mln. zł. Wynik finansowy w ostatnich latach był zawsze dodatni i dopiero w bieżącym roku zanotowano ujemny wynik. Stało się to głównie za sprawą mniejszego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zakład rozpoczął starania o uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2000 i przygotowanie korzystnej oferty na świadczenia lecznicze na rok 2004.

Na Skróty

Informacje

Sukces Nadii Janiak w XVI Kaliskim Konkursie Piosenki o zasięgu ogólnopolskim.

18-04-2018

Ankieta