podstawy prawne działania

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA

Uchwała nr XXI/87/2000  Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2000 r. na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.jednol. Dz. U. 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm .) oraz na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), w związku z art. 40 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.jednol. Dz. U. 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.).