nabór pracowników

Lista osób spełniających wymagania formalne – nabór na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy Koźminek

Koźminek,   14 maja  2015r.

R.O. 1111.1..2015 

Lista osób spełniających wymagania formalne – nabór na stanowisko informatyka  w Urzędzie Gminy Koźminek  

1.     Zbigniew Jaroma

2.     Paweł  Kubiak

3.     Mateusz Wiertelak   

Sporządziła :

/-/ Joanna  Karpisiewicz

Lista wiadomości