nabór pracowników

Nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Wójt Gminy Koźminek ogłasza nabór  kandydatów na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Oświadczenie o niekaralności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Lista wiadomości