nabór pracowników

Nabór kandydatów na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych w Referacie Inwestycji i Rozwoju

Wójt Gminy Koźminek ogłasza nabór kandydatów na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych w Referacie Inwestycji i Rozwoju.

Lista osób spełniających wymagania formalne

Protokół końcowy

 

Lista wiadomości