nabór pracowników

Nabór na stanowisko inspektora ds. obsługi rady i obrony cywilnej

Wójt Gminy Koźminek ogłasza nabór  kandydatów na stanowisko inspektora ds. obsługi rady i obrony cywilnej

Oświadczenie o niekaralności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Lista osób spełniających wymagania formalne

Protokół końcowy

Lista wiadomości