Struktura Organizacja Urzędu Gminy w Koźminku

Wójt Gminy Koźminek

Iwona Michniewicz

tel. +48 62 76 37 084

Sekretariat

tel. + 48 62 76 37 085

fax. + 48 62 76 37 207

e-mail: michniewicz@kozminek.pl  

 

Zastępca Wójta

Karol Matczak

tel. +48 62 76 37 149

e-mail: matczak@kozminek.pl  

  

REFERAT FINANSOWY 

Katarzyna Durman                         tel. + 48 62 76 38 614        e-mail   durman@kozminek.pl

Skarbnik Gminy 

Marta Wojnowska                         tel. + 48 62 76 38 613        e-mail   wojnowska@kozminek.pl 

Inspektor - Księgowość budżetowa 

Joanna Mikołajczyk                        tel. + 48 62 76 38 613        e-mail   mikolajczyk@kozminek.pl 

Inspektor - Księgowość budżetowa

Monika Tyrakowska                      tel. + 48 62 76 38 613        e-mail   tyrakowska@kozminek.pl  

Inspektor - Księgowość budżetowa                

Dorota Łuczak                            tel. + 48 62 76 38 612        e-mail   luczak@kozminek.pl 

Inspektor - Obsługa Kasy  

Marta Miklas                                  tel. + 48 62 76 38 615        e-mail   martamiklas@kozminek.pl 

Inspektor - Podatki i Opłaty Lokalne 

Agnieszka Pietrucha                      tel. + 48 62 76 38 615        e- mail  pietrucha@kozminek.pl 

Inspektor - Podatki i Opłaty Lokalne 

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

Joanna Karpisiewicz                       tel. + 48 62 76 38 602        e-mail   karpisiewicz@kozminek.pl  

Sekretarz Gminy

Ewa Bieniaszczyk                            tel. + 48 62 76 37 085       e-mail   bieniaszczyk@kozminek.pl

Inspektor - Obsługa Sekretariatu 

Danuta Woźniak                            tel. + 48 62 76 38 609        e-mail   wozniak@kozminek.pl  

Inspektor - Obsługa Biura Rady Gminy, Obrona Cywilna 

Zbigniew Jaroma                           tel. + 48 62 76 38 601         e-mail   jaroma@kozminek.pl

Informatyk 

 

REFERAT ROZWOJU, PROMOCJI, SPORTU I KULTURY  

Monika Nowak                             tel. + 48 62 76 37 007        e-mail   nowak@kozminek.pl

Kierownik Referatu 

Paulina Kleczewska                       tel. + 48 62 76 37 007       e-mail   kleczewska@kozminek.pl

Inspektor - Zamówienia Publiczne i Kultura

Mariusz Kaczmarek                       tel. +48 62 76 37  026        e-mail   gminakozminek@tlen.pl

Inspektor - Fundusz sołecki, Stypendiów, Promocji i P. Poż.

Wojciech Paszkowski                   tel. + 48 62 76 37 006        e-mail paszkowski@kozminek.pl

Inspektor- Archiwum zakładowe i obsługa

 

URZĄD STANU CYWILNEGO 

Paulina Dzikowska                        tel. + 48 62 76 38 607        e-mail   dzikowska@kozminek.pl

Inspektor - Dowody Osobiste, Informacje Niejawne

 

SPRAWY OBYWATELSKIE 

Dorota Marszał                             tel. + 48 62 76 38 606        e-mail   marszal@kozminek.pl 

Inspektor - Szacowanie Strat w Rolnictwie 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA, MIESZKANIOWA I BUDOWNICTWO

Daria Matuszewska                      tel. + 48 62 76 38 610         e-mail matuszewska@kozminek.pl

Inspektor  

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWO 

Maria Załecka                               tel. + 48 62 76 38 610        e-mail zalecka@kozminek.pl

Inspektor 

 

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE

Ewa Sobczyńska                           tel. + 48 62 76 38 611         e-mail   sobczynska@kozminek.pl

Inspektor  

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

Jolanta Wieruszewska                 tel. + 48 62 76 38 611        e-mail   wieruszewska@kozminek.pl

Inspektor 

 

DROGI, TRANSPORT 

Mariusz Drozdowski                     tel. + 48 62 76 37 050        e-mail   mariuszkozminek@wp.pl

Inspektor