Konkursy

Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

 

Zarządzenie nr 47/2016

 

Wzór Oferty 

 

Wzór Sprawozdania  

 

Wzór Umowy

Wzór kalkulacji kosztów

Wzór Harmonogramu  

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

Lista wiadomości