Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Koźminek z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

Zarządzenie nr 2 /2019

Wzór Oferty 

Wzór Sprawozdania  

Wzór Umowy

Wzór kalkulacji kosztów

Wzór Harmonogramu  

Załącznik nr 1