Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY ,,Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4 m w miejscowości Ksawerów”

                                                                                     Koźminek, 20 lipca 2006r.

 

DT i M 341-4/06

                                                                                               

                                  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Gmina Koźminek informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne: ,,Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4 m w miejscowości Ksawerów”  wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Drogowo- Inżynieryjne ,,KAREX”, ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz

Uzasadnienie wyboru: Przedstawiona oferta jest najkorzystniejsza ponieważ w kryterium oceny oferta uzyskała 100 pkt na 100 możliwych

W sprawie podpisania umowy należy w terminie do dnia 2006-08-01 skontaktować się z: przedstawiciel zamawiającego Wojciechem Paszkowskim . 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

_________________________________

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela zamawiającego

Lista wiadomości