Dzisiaj jest poniedziałek, 14 października 2019r. Imienieny Bernarda i Fortunaty
Pracownicy Urzędu Gminy

Pracownicy Urzędu Gminy

21.08.2019

Marta Wojnowska

REFERAT FINANSOWY - Inspektor - Księgowość budżetowa

21.08.2019

Joanna Mikołajczyk

REFERAT FINANSOWY - Inspektor - Księgowość budżetowa

21.08.2019

Monika Tyrakowska

REFERAT FINANSOWY - Inspektor - Księgowość budżetowa

21.08.2019

Dorota Łuczak

REFERAT FINANSOWY - Inspektor - Obsługa Kasy

21.08.2019

Marta Miklas

REFERAT FINANSOWY - Inspektor - Podatki i Opłaty Lokalne

21.08.2019

Agnieszka Pietrucha

REFERAT FINANSOWY - Inspektor - Podatki i Opłaty Lokalne

23.08.2019

Ewa Bieniaszczyk

REFERAT ORGANIZACYJNY - Inspektor - Obsługa Sekretariatu

23.08.2019

Anna Olszewska

REFERAT ORGANIZACYJNY - Inspektor - Obsługa Biura Rady Gminy, Obrona Cywilna

23.08.2019

Paulina Kleczewska

REFERAT ORGANIZACYJNY - Inspektor - Kultura i Archiwum zakładowe

23.08.2019

Mariusz Kaczmarek

REFERAT ORGANIZACYJNY - Inspektor - Fundusz Sołecki, Promocja i P. Poż.

27.08.2019

Monika Nowak

REFERAT ORGANIZACYJNY - Główny Specjalista

23.08.2019

Zbigniew Jaroma

REFERAT ORGANIZACYJNY - Informatyk

28.08.2019

Paulina Dzikowska

URZĄD STANU CYWILNEGO - Zastępca Kierownika USC - Dowody Osobiste, Informacje Niejawne

28.08.2019

Dorota Marszał

SPRAWY OBYWATELSKIE - Inspektor - Ewidencja Ludności, Działalność Gospodarcza, Szacowanie Strat w Rolnictwie

28.08.2019

Mariusz Drozdowski

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU - Kierownik Referatu - Drogi, Transport

28.08.2019

Katarzyna Muszyńska

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU - Inspektor - Zamówienia Publiczne

28.08.2019

Daria Matuszewska

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU - Inspektor - Gospodarka Przestrzenna, Mieszkaniowa i Budownictwo

28.08.2019

Maria Załecka

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU - Inspektor - Gospodarka Nieruchomościami i Rolnictwo

28.08.2019

Ewa Sobczyńska

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU - Inspektor - Utrzymanie Czystości i Porządku w Gminie

28.08.2019

Jolanta Wieruszewska

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU - Inspektor - Ochrona Środowiska