Dzisiaj jest poniedziałek, 23 września 2019r. Imienieny Tekli i Bogusława
BEZPIECZNA PRACA PRZY POZYSKIWANIU DREWNA.

BEZPIECZNA PRACA PRZY POZYSKIWANIU DREWNA.

W gospodarstwie rolnym drewno wykorzystywane jest do wielu celów, m.in. ogrzewania powierzchni mieszkalnej i gospodarczej, przygotowywania karmy dla zwierząt, jako materiał do budowy płotów, zagród, koryt czy dachów. Przerzynanie drewna z użyciem pił łańcuchowych, wiąże się z ryzykiem poważnych w skutkach wypadków.

Warto poznać zasady, dzięki którym można zmniejszyć ryzyko poważnych urazów, podczas prac związanych z pozyskiwaniem drewna, przy pomocy pilarki, czy też ostrych narzędzi np. siekiery.

Przed przystąpieniem do pracy pilarką należy przede wszystkim zapoznać się z instrukcją obsługi, a także sprawdzić działanie hamulca bezpieczeństwa, stopień napięcia i ostrość łańcucha. Łańcuch powinien być naciągnięty, tak by nie zwisał z prowadnicy, a jednocześnie, by można było by swobodnie przesuwać. Przynajmniej raz w sezonie powinien łańcuch być oddany do profesjonalnego ostrzenia w punktach serwisowych. Trzeba również pamiętać o uzupełnianiu oleju, który odpowiada za właściwe smarowanie prowadnicy pilarki łańcuchowej.

Praca przy pozyskiwaniu drewna zagrożona jest dużym ryzykiem wypadku, dlatego powinni ja wykonywać zdrowi i silni mężczyźni. Przystępując do pracy, należy być wypoczętym i skoncentrowanym. Na czas pracy poza obejściem, należy zabierać ze sobą apteczkę i telefon.

Do PT KRUS w Kaliszu zgłoszono wypadek przy obsłudze pilarki. Rolnik sam podcinał w zagajniku konary, piła odbiła i prowadnica  uderzyło w udo poszkodowanego.

 W tym czasie ojciec poszkodowanego udał się  z kanistrem do budynku mieszkalnego po paliwo, potrzebne do piły łańcuchowej. Nie było osoby postronnej, która mogła by udzielić  pomocy rannemu. Noga bardzo krwawiła i był długi czas oczekiwania na pomoc, kiedy ojciec wrócił, zobaczył co się stało, dopiero wezwał karetkę Pogotowia. Niestety to spowodowało, ze młody rolnik stracił nogę.

Przed przystąpieniem do ścinki w sadzie lub własnym lesie, należy zapewnić sobie pomoc drugiej osoby.

Podczas pracy pilarką wymagane są środki ochrony indywidualnej tj. hełm ochronny, ochronniki słuch, okulary ochronne ewentualnie siatkowa ochrona twarzy, rękawice ochronne, spodnie z materiału odpornego na przecięcie pilarką, buty ze stalowymi podnoskami i przeciwpoślizgowymi podeszwami. Wskazane jest, by początkujący rozpoczynali użytkowanie pilarek od przecinania okrągłych kawałków drewna na koziołkach-stojakach do cięcia drewna. Podstawą bezpiecznego uruchamiania pilarki jest unieruchomienie jej korpusu ?z ziemi? poprzez włożenie stopy w tylny uchwyt sterujący lub w pozycji stojącej. Należy unikać pracy pilarkami elektrycznymi, podczas deszczu i w warunkach dużej wilgotności. Pracując pilarką, należy przestrzegać następujących zasad:

Nigdy nie należy unosić pilarki powyżej linii barków, pilarkę prowadzić tak, aby żadna część ciała nie znajdowała się na linii cięcia piły łańcuchowej, nie pracować pilarką stojąc na drabinie, nie ciąć końcówką prowadnicy z twardymi przedmiotami.

Zachować ostrożność podczas okrzesywania drzew, ponieważ istnieje możliwość przypadkowego zetknięcia się strefy odbicia z gałęzią lub pobliskim drzewem.

Pilarkę przenosić z wyłączonym silnikiem i włączonym hamulcem bezpieczeństwa oraz  z nałożoną na prowadnice osłoną transportową.

Stosowanie się do wszystkich wskazań jest gwarancją uniknięcia wypadkowi  i zachowania  bezpieczeństwa pracy. Wystarczy jeden błąd , aby ryzyko wypadku znacznie wzrośnie.

Także w przypadku łupania drewna siekierą, należy pamiętać o jej wcześniejszym sprawdzeniu. Szczególna uwagę, należy zwróci na ostrze, czy jest odpowiednio naostrzone oraz poziom jego osadzenia, a także osadzenie. Wszelkie pęknięcia, otarcia i uszczerbki mogą wpływać na poziom bezpieczeństwa, podczas pracy siekierą. Należy pamiętać także o tym, by pieniek służący do rąbania był odpowiedniej wysokości i stabilnie spoczywał na podłożu. Podczas łupania pod żadnym pozorem nie wolno przytrzymywać drewna rękoma!

Zawsze należy stosować  rękawice oraz okulary ochronne.

Wypadek przy pracy rolniczej, należy zgłosić bez zbędnej zwłoki, w najbliższej jednostce Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Miejsce i przedmioty związane z wypadkiem, należy w miarę możliwości zabezpieczyć do czasu przeprowadzenia oględzin przez pracownika Kasy.

 

Placówka Terenowa KRUS w Kaliszu