Dzisiaj jest wtorek, 18 lutego 2020r. Imienieny Symeona i Konstancji
Harcerze uczcili podwójne stulecie

Harcerze uczcili podwójne stulecie

W sobotę 24 listopada br. zuchy, harcerki i harcerze oraz instruktorzy Hufca Powiatu Kaliskiego Związku Harcerstwa Polskiego im. Aleksandra Kamińskiego w Opatówku spotkali się w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku, aby uczcić podwójne stulecie.

Najpierw udali się do lasu w Krzyżówkach, gdzie przy leśnej mogile przypomnieli Powstanie Styczniowe i poległych w tej okolicy podczas jednej z potyczek powstańczych. Wszyscy mieli biało-czerwone flagi oraz proporce drużyn. Odśpiewali hymn państwowy, uczcili pamięć minutą ciszy i zapalili symboliczny znicz. Podziękowali swoim przodkom, dzięki których heroicznej postawie dzisiaj mogą uczyć się i pracować w Niepodległej Polsce.

Następnie udali się nad Zalew w Murowańcu, gdzie spotkali się przy harcerskim ognisku. Wysłuchali krótkiej gawędy dh komendanta Jacka Kamińskiego o naszej drodze do Niepodległości. Przy harcerskim ognisku zaśpiewali kilka piosenek o tematyce patriotyczno- harcerskiej.

Po zakończonym ognisku przemieścili się do Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku. Dzięki życzliwości Dyrekcji- dh Iwony Chojnackiej- Adamus i dh Katarzyny Załeckiej zjedli smaczną grochówkę przygotowaną przez Panie kucharki- za co im serdecznie dziękujemy.

Po krótkiej przerwie wszyscy uczestnicy spotkania- zuchy, harcerki, harcerze, instruktorzy i poczty sztandarowe Hufca ZHP Powiatu Kaliskiego i szkolne spotkali się na uroczystym apelu. Uczestnicy spotkania przed szkołą ułożyli z białych i czerwonych lampek lilijkę harcerską, wysłuchali krótkiej historii Związku Harcerstwa Polskiego przypomnianej przez harcerki z 34 D H "Zielone berety" z Koźminka i krótkiej informacji o lilijce i harcerskim krzyżu, następnie odśpiewali Hymn ZHP.

Na zakończenie spotkania komendant hufca dh Jacek Kamiński podsumował kolejny Rajd Niepodległości i 100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego- dziękując Wszystkim za udział oraz instruktorom z Koźminka za pomysł i organizacje uroczystości upamiętniającej podwójne stulecie.

Katarzyna Załecka, Izabela Czechowska,

Żaneta Marszałek- Trzebińska i Anna Suchowska