Dzisiaj jest niedziela, 18 sierpnia 2019r. Imienieny Heleny i Bronisławy
KLUB "SENIOR+" W EMILIANOWIE

KLUB "SENIOR+" W EMILIANOWIE

Gmina Koźminek złożyła wniosek na realizację projektu w ramach programu wieloletniego "Senior+", na utworzenie Klubu Seniora na terenie naszej gminy. Gmina otrzymała dotację w wysokości 144.00,00 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, natomiast udział środków własnych w w/w przedsięwzięciu wynosi 41.00,00 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na remont  i wyposażenie budynku w Emilianowie. Powstająca placówka ma za zadanie rozwój zainteresowań oraz propagowanie działań samopomocowych osób po 60 roku życia. Będzie stanowiła również dzienny klub dla osób wymagających wparcia w codziennych czynnościach. Planowany łączny koszt inwestycji (przy zaangażowaniu środków gminnych) wynosi na chwilę obecną 185.000,00 zł. Pomysł utworzenia placówki powstał z inicjatywy Wójta Gminy Koźminek oraz kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku.