Dzisiaj jest poniedziałek, 23 września 2019r. Imienieny Tekli i Bogusława
Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury

Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury

Dnia 11 grudnia 2018r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, została podpisana umowa na realizację zadania pn. "Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury" w konkursie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. "Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO".

Kwota dofinansowania to: 2 399 869,71 zł.

Zakres zadań przewidzianych w projekcie do realizacji: wykonanie elewacji zewnętrznej, wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej o niskim współczynniku przenikania ciepła, wymiana instalacji elektrycznej, stworzenie systemu sanitarnego, zamontowanie systemu sygnalizacji pożaru i włamania.

Zgodnie z wnioskiem, w zabytkowym dworze w Koźminku, planowane jest:

- utworzenie izby pamięci - wystawy, prezentacje, spotkania poświęcone historii Koźminka,

- stworzenie stałej oferty różnorodnych zajęć artystycznych skierowanych do wszystkich grup wiekowych,

- stworzenie dogodnych warunków do rozwoju i promocji kultury,

- aktywizacja społeczna osób starszych poprzez organizację zajęć edukacyjnych, działań aktywizujących, spotkań warsztatów, wykładów tematycznych,

- utworzenie przyjaznego miejsca sprzyjającego integracji międzypokoleniowej,

- przeciwdziałanie izolacji i samotności osób starszych,

-utworzenie komfortowego miejsca spotkań grupy "AA" i "Alanon" oraz możliwości skorzystania z terapii uzależnień,

- utworzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej,

- przeznaczenie części obiektu na miejsce spotkań funkcjonujących grup tj. orkiestra, śpiewaczki ludowe,

- stworzenie dogodnego miejsca spotkań organizacji pozarządowych,

Przewidywany termin zakończenia realizacji  zadania to rok 2020.

Składamy serdeczne podziękowania Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka a także Pani Marszałek Marzenie Wodzińskiej za wsparcie udzielone naszej gminie i za życzliwie odnoszenie się do naszych inicjatyw. Dzięki środkom z WRPO możliwe będzie przeprowadzenie tej ważnej dla nas inwestycji.