Dzisiaj jest wtorek, 20 sierpnia 2019r. Imienieny Bernarda i Sobiesława
KURENDA spotkań z rolnikami "WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI" organizowanych pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego

KURENDA spotkań z rolnikami "WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI" organizowanych pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego

KURENDA

spotkań z rolnikami "WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI"

organizowanych pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego

Celem spotkań organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
jest przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie. Zagadnienia, które będą poruszane na spotkaniach to m.in.:

 1. Obsługa zgłoszeń zwierzęcych przez nowy Portal IRZ plus.
Płatności bezpośrednie i wsparcie krajowe udzielane przez ARiMR.

 2. Transfer wiedzy i innowacje rolnicze w działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

 3. Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników oraz działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS.

 4. Idee, zadania i strategia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 5. Afrykański Pomór Świń (ASF) oraz zasady bioasekuracji.

 6. Bezpieczeństwo pożarowe w gospodarstwach rolnych.
Zabezpieczenie składowania płodów rolnych.

7. Bezpieczna żywność priorytetem PIORIN.

Spotkania odbędą się we wszystkich powiatach i są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez rolników i mieszkańców wsi o stworzenie okazji do zdobycia przydatnych informacji przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzania różnych instytucji. W ramach spotkań zapewniona zostanie również możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami w/w instytucji.