Dzisiaj jest wtorek, 25 czerwca 2019r. Imienieny Łucji i Wilhelma

KURENDA - susza.

Wójt Gminy Koźminek  informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa możliwe jest uzyskanie pomocy z przeznaczeniem na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski.

Z raportów wynika, że na terenie gminy Koźminek  wystąpiła klęska suszy.

Wnioski można składać od 2 do  16 lipca 2018 r.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku składanego do ARiMR za rok 2017- rolnicy do 10 ha produkcji rolnej  oraz za rok 2018 - rolnicy powyżej 10 ha  i (dane dotyczące wykazu produkcji zwierzęcej tj. tabela nr 2 należy wypełnić w oparciu o liczbę zwierząt sprzedanych lub planowanych do sprzedaży w roku wystąpienia szkody).

Ponadto uprzejmie informuję, że nazwa uprawy powinna być zgodna z wykazem danych FADN (wykaz dostępny na stronie www.kozminek.pl ).