Dzisiaj jest wtorek, 21 stycznia 2020r. Imienieny Agnieszkii
KURENDA W SPRAWIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO 2019

KURENDA W SPRAWIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO 2019

Uprzejmie informuję, że rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 roku (Dz. U. z 2018 roku poz. 2313) ustalono stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2019 w wysokości:

1 zł na 1 litr oleju.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego składać należy w Urzędzie Gminy pok. Nr 4 w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2019 r.

Do wniosku należy dołączyć:

-        faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta pracownika urzędu gminy za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 lutego 2019 roku do 31 lipca 2019 roku.

Roczny limit oleju napędowego przysługujący na 1 ha użytków rolnych wynosi w 2019 roku 100 litrów. Dla hodowców bydła dodatkowo ustala się limit 30 litrów oleju napędowego na jedną jednostkę przeliczeniową bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku 2018.