Dzisiaj jest poniedziałek, 23 września 2019r. Imienieny Tekli i Bogusława
Największa inwestycja drogowa w Gminie oddana do użytku.

Największa inwestycja drogowa w Gminie oddana do użytku.

W dniu 8 października 2018 r. oddano do użytku przebudowaną drogę gminną nr 675341 P na odcinku Koźminek ? Murowaniec - Józefina aż do granicy z gminą Opatówek.       

Wykonawca zadania inwestycyjnego była firma SIDROG Spółka z  o.o., Domaniew 9 98-235 Błaszki.

Całkowita wartość zadania wyniosła 6 157 322,65 złotych brutto.

Przedmiotowy projekt dofinansowany w ramach programu pn.: "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", kwota dofinansowania z budżetu państwa to 2 959 315,00 złotych

Termin realizacji inwestycji: marzec-wrzesień 2018 roku.

W ramach zadania zostanie kompleksowo przebudowana droga o długości 8+029 kilometra.

Droga została podzielona na dwa odcinki. Pierwszy od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy miejscowości Koźminek na którym zostaną wykonane następujące prace polegające na wykonaniu nowych chodników o łącznej długości 1460m, zostanie przebudowana kanalizacja deszczowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogrodowa do granicy miejscowości. Jezdnia zyskała nową nawierzchnie asfaltową.  Drugi odcinek rozpoczyna się na granicy miejscowości Osuchów, a kończy na granicy gminy w miejscowości Stary Nakwasin. Na przedmiotowym odcinku zostały wymienione na nowe wszystkie urządzenia inżynieryjne w postaci przepustów drogowych, istniejące rowy zostały oczyszczone z namułu. Istniejące przystanki autobusowe zostaną wyposażone w perony autobusowe. Na całym odcinku drogi jezdnia zyskała nowa nawierzchnię asfaltową.

Na całej długości jezdni został wykonany jednokierunkowy pas ruchu dla rowerów o szerokości 1,5 metra.