Dzisiaj jest niedziela, 18 sierpnia 2019r. Imienieny Heleny i Bronisławy

Podpisanie umowy

W dniu 6 lutego 2019r. w siedzibie Urzędu Gminy w Koźminku została podpisana umowa pomiędzy Wójtem Gminy Koźminek Iwoną Michniewicz a Firmą Budowlaną Budmar Plus Anita Grabarczyk, która została wyłoniona w postępowaniu przetargowym dla inwestycji polegającej na "Remoncie elewacji wraz z odtworzeniem stolarki okiennej i drzwiowej oraz porycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku Kaplicy Ewangelickiej ze Szkołą Parafialną i mieszkaniem kantora".

Przekazanie terenu i placu budowy odbyło się w dniu 8 lutego 2019r. Termin wykonania zadania to 30 sierpnia 2019 r.

Kwota zaoferowana przez firmę na wykonanie zadania to 370 045,89 zł.

Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 297 348,00 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na inwestycję pn. "Remont elewacji wraz z odtworzeniem stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku Kaplicy Ewangelickiej ze Szkołą Parafialną i mieszkaniem Kantora", a także poprawę infrastruktury Zabytkowego Parku w Koźminku.