Dzisiaj jest wtorek, 18 lutego 2020r. Imienieny Symeona i Konstancji
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie

Na ukończeniu w Gminie Koźminek jest inwestycja pod nazwą: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie na którą uzyskała dofinansowanie w kwocie 1 229 933,20 zł w ramach projektu pn. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałania 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014  - 2020.

Przedmiotem projektu jest przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie, tj. ocieplenie ścian wewnętrzne i zewnętrzne, ocieplenie dachu, docieplenie ścian na poddaszu i podłóg poddasza nieużytkowego, wymiana pokrycia dachowego, wymiana wszystkich obróbek blacharskich i orynnowania, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji odgromowej, montaż instalacji fotowoltaicznej, instalacja pompy ciepła i remont instalacji wewnętrznych w budynku.

Zakończenie zadania przewiduje się na koniec 31 października 2018 r.