Dzisiaj jest poniedziałek, 23 września 2019r. Imienieny Tekli i Bogusława
Umowa na modernizację linii sortowania odpadów w ZUOK "Orli Staw" podpisana.

Umowa na modernizację linii sortowania odpadów w ZUOK "Orli Staw" podpisana.

W dniu 6 lutego br. w Orlim Stawie uroczyście podpisano umowę na "Modernizację linii sortowania odpadów w ZUOK "Orli Staw". Z ramienia Inwestora umowę podpisali Pan Daniel Tylak - Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" oraz Pan Sebastian Wardęcki ? Burmistrz Miasta i Gminy Opatówek. Wykonawcę firmę Sutco Polska Sp. z o.o. reprezentował Pełnomocnik, Pan Adam Jurkiewicz. Przedmiotem podpisanej umowy jest opracowanie projektu technologicznego oraz dostawa i montaż maszyn
i urządzeń. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę ponad 34 mln zł. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy przewidziany jest na połowę 2022 roku.

Umowa realizowana jest w ramach projektu pn. "Modernizacja ZUOK "Orli Staw" jako Regionalnego Centrum Recykling". Wartość projektu wynosi 78 267 234,71 zł w tym dofinansowanie 53 221 719,60 zł. Dofinasowanie pochodzi ze środków POIiŚ 2014-2020
w ramach działania 2.2 - Gospodarka odpadami komunalnymi. Całkowita realizacja projektu pozwoli miastom i gminom należącym do X regionu gospodarki odpadami województwa wielkopolskiego na zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób zgodny z polskim prawem oraz wypełnienie zobowiązań unijnych dotyczących osiągania odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, jak również ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji.