Dzisiaj jest środa, 20 marca 2019r. Imienieny Eufemii i Klaudii
Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom , którzy posiadają zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o złożeniu oświadczenia oraz o dokonywaniu terminowych wpłat .

Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom , którzy posiadają zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o złożeniu oświadczenia oraz o dokonywaniu terminowych wpłat .

Uprzejmie przypominamy :

- przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , są obowiązani do złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy Koźminek do dnia 31 stycznia 2018r. , pisemnego oświadczenia  o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz dokonania opłaty.

- Opłatę należy uiścić na rachunek gminy 

BS Ziemi Kaliskiej 02 8404 0006 2001 0000 1384 0002

w trzech równych ratach tj. do 31 stycznia , 31 maja i 30 września  .

- Wysokość należności jest naliczana na podstawie złożonego oświadczenia  o wartości sprzedaży alkoholu w poprzednim roku . Nie dopełnienie tego obowiązku grozi cofnięciem  zezwolenia na sprzedaż.

 

Wyciąg z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu   alkoholizmowi   ( Dz.U. z 2016r. poz. 487 ze zmianami ) :

„Art. 111. 1. W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 41 ust. 1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18.

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

1)   525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

2)   525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3)   2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

3. Opłata, o której mowa w ust. 2, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

4. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

5. Opłatę, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

1)   37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

2)   37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

3)   77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

6. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w ust. 5, wnoszą opłatę w wysokości określonej w ust. 2.

7. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego." 

Do pobrania oświadczenie pdf , word .