Dzisiaj jest czwartek, 21 lutego 2019r. Imienieny Eleonory i Feliksa
„Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu przy Pl. Wolności w Koźminku”

„Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu przy Pl. Wolności w Koźminku”

Pod koniec października miał miejsce odbiór techniczny projektu pn.:

„Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu przy Pl. Wolności w Koźminku".

Na przedmiotowe zadanie Gmina Koźminek otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś". W ramach projektu wykonano nową nawierzchnie placu z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie która została obramowana krawężnikiem. Wokół projektowanego terenu wykonano zieleń towarzyszącą w postaci krzewów. Plac został wyposażony w elementy małej architektury w postaci ławki i stojaków na rowery.  Wartość całego projektu to kwota 70 940,00 złotych z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 30 000,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020"