Urząd Gminy Koźminek

Menu

Kalendarz

Anonimowe i bezpłatne badania HIV w Kaliszu

Badania w kierunku zakażenia wirusem HIV prowadzone będą w Centrum Medycznym KONSYLIUM (gabinet nr 1 na parterze) przy ul. Podkowińskiego 2 w Kaliszu, w piątki w godzinach od 16.00 - 20.00 w dniach:

27 października 2017, 3 listopada 2017, 10 listopada 2017 tel.730 506 586

Badania przeprowadzane są w sposób dyskretny i nie wymagają podawania żadnych danych personalnych.

Wszyscy pracownicy Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego (PKD) mają obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości o pacjencie, zgodnie
z ustawą o zawodzie lekarza, ustawą o zawodzie pielęgniarki, zgodnie z ustawą
o zakładach opieki zdrowotnej i ustawą o ochronie danych osobowych.

Badanie polega na pobraniu krwi od pacjenta i skierowaniu jej do współpracującego z PKD laboratorium, w którym wykonywane są testy przesiewowe. Wyniki badań przekazywane są do doradcy - lekarza, który kontaktuje się z pacjentem i niezależnie od wyniku, zapewnia mu pełne poradnictwo okołotestowe.

Wczesne wykrycie wirusa HIV pozwala na objecie kompleksową opieką medyczną
i przerwanie dalszej transmisji zakażenia, a tym samym na zachowanie dobrego stanu zdrowia.

Nie żyj w niepewności. Idź się zbadać.

Akcję organizuje w Kaliszu Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kaliszu.

Finansowana jest ona ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego
w ramach projektu "Wzmocnienie działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Wielkopolsce".

ANALIZA ZAKAŻEŃ HIV I ZACHOROWAŃ AIDS W MIEŚCIE I POWIECIE KALISKIM

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 do 30 września

Zakażenia HIV

4

5

2

0

1

6

2

2

5

2

6

5

Zachorowania AIDS

0

0

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

EW

Na Skróty

Informacje

Artyści dla Niepodległości

18-01-2018

Ankieta