Urząd Gminy Koźminek

Menu

Kalendarz

W dniu 10 listopada 2017 roku odbył się XII  Festiwal Pieśni Legionowej i Historycznej "Tu wszędzie jest moja ojczyzna" . Festiwal zorganizowano w Zespole Szkół  w Godzieszach Wielkich. Celem imprezy jest kultywowanie i promowanie pieśni historycznej i wojskowej wśród młodych Polaków z terenu powiatu kaliskiego.  Na scenie wystąpiło: sześć zespołów dziecięcych oraz sześć chórów ze szkół z terenu powiatu kaliskiego.

Występy oceniało jury w składzie: dr Beata Szymańska - wykładowca Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego UAM w Poznaniu, Wojciech Zjawiony - kierownik Działu Etnografii Muzeum Okręgowego w Kaliszu, oraz Ewa Kowalczyk - Wiśniewska - doradca metodyczny i nauczyciel z Zespołu Szkół w Piotrowie. Oprócz profesjonalnego jury występy uczestników oceniało specjalnie powołane jury młodzieżowe, które przyznało nagrodę publiczności.

Laureaci tegorocznego Festiwalu Pieśni Legionowej i Historycznej:

- w kategorii zespoły wokalne:

I miejsce - Szkoła Podstawowa w Tłokini Wielkiej - opiekun Urszula Borwik

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Rajsku - opiekun Lidia Napierała

III miejsce -Szkoła Podstawowa w Ciepielewie - opiekun Aneta Miklas, ks. Andrzej Szulc

III miejsce - Szkoła Podstawowa w Koźminku - opiekun Małgorzata Nawrocka

- w kategorii chóry:

I miejsce - Szkoła Podstawowa w Koźminku - opiekun Róża Buchnajzer, Monika Poroś

II miejsce - Zespół Szkół w Stawie - opiekun Rafał Paczkowski

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Zakrzynie - opiekun Małgorzata Jerzak

III miejsce - Zespół Szkół w Woli Droszewskiej - opiekun Jacek Woszczek

Nagrodę publiczności otrzymał chór ze Szkoły Podstawowej w Cekowie Kolonii.

Atrakcją dla uczestników Festiwalu była wystawa historyczna pn. „Droga ku niepodległości" przygotowana przez Karola Matczaka z Koźlątkowa.

Na Skróty

Informacje

Artyści dla Niepodległości

18-01-2018

Ankieta