Urząd Gminy Koźminek

Menu

Kalendarz

Koźminek, 17 lipca 2017 r.
OSWI.073.35.2017

K U R E N D A

Uprzejmie informuję, że mogą skorzystać ze stypendium Starosty Kaliskiego uzdolnieni uczniowie i studenci z terenu powiatu kaliskiego.
Stypendium mogą otrzymać uczniowie szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej oraz studenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) mieszkają na terenie powiatu kaliskiego,
2) uczą się lub studiują w trybie dziennym,
3) uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od:
• uczniowie szkół gimnazjalnych 5,50
• uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 5,10
• studenci 4,60
4) nie przekroczyły 28 roku życia,
Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o stypendia oraz druki są do pobrania na stronie Powiatu Kaliskiego w Biuletynie Informacji Publicznej (Ogłoszenia - Stypendia - Stypendia 2017). Druki wniosków można otrzymać również w Urzędzie Gminy w Koźminku w pokoju nr 19.
Wnioski o przyznanie stypendium z pełną dokumentacją należy składać do 30 października 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Kaliszu.

 

Wójt Gminy Koźminek
/-/ Andrzej Miklas

Na Skróty

Informacje

Wiktor Perskawiec laureatem konkursu plastycznego

13-12-2017

Ankieta