Urząd Gminy Koźminek

Menu

Kalendarz

OSWI.4130.14.2017
Koźminek, 17 lipca 2017 r.
K U R E N D A

Uprzejmie informujemy, że studenci mogą skorzystać ze stypendium naukowego Wójta Gminy Koźminek - na stałe zameldowani na terenie Gminy Koźminek.

I. Stypendium przysługuje studentom, którzy spełniają następujące warunki:
1. Średnia ocen w poprzednim roku akademickim nie niższa niż 4,5.
2. Przedstawią zaświadczenie szkoły wyższej stwierdzające, że ubiegający się o przyznanie stypendium jest studentem i uzyskał wpis na kolejny semestr(rok studiów).
3. Nie są studentami kolejnych studiów po złożeniu egzaminu magisterskiego, studiów
doktoranckich, podyplomowych oraz drugiego kierunku studiów.
4. Nie mający więcej niż 25 lat.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Koźminek

w pokoju nr 19, tel. 76 37 005


Wnioski prosimy składać najpóźniej do 15 października 2017 r. w pokoju nr 19 w Urzędzie Gminy Koźminek.

Wójt Gminy Koźminek
/-/ Andrzej Miklas

Na Skróty

Informacje

Wiktor Perskawiec laureatem konkursu plastycznego

13-12-2017

Ankieta