Urząd Gminy Koźminek

Menu

Kalendarz

Likwidacja barier architektonicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Gminnym Ośrodku Zdrowia w Koźminek” Przedmiotem inwestycji będzie rozbudowa budynku  o dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, usytuowany w przybudowanym do budynku szybie windowym. Projektowany dźwig osobowy ma na celu dostosowanie obiektu przychodni do obowiązujących przepisów budowlanych                  i sanitarnychZakres prac remontowych obejmuje następujące elementy robót:-  wyburzenie ścian i wykucie części nadproży drzwiowych;-  przebudowę ścianek działowych;-  poszerzenie otworów drzwiowych;-   remont sanitariatów;-   wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;-   wykucie nowych otworów wentylacyjnych;-   roboty stanu wykończeniowego;- roboty tynkarskie- roboty malarskie-  przebudowę wewnętrznych instalacji wod-kan (dodatkowe podejściainstalacji)-  montaż nowych przyborów i armatury sanitarnej;Wartość robót do wykonania została wyceniona na 407 251 złotych. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec maja 2013 roku.  

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Koźminku

W ramach zadania zostanie wykonane ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi oraz stropodachu granulatem styropianowym. Prace będą obejmowały wykonanie tynku mineralnego i następnie nadanie ośrodkowi zdrowia nowej kolorystyki za pomocą farb silikonowych. Roboty będą obejmowały również wykonanie nowej instalacji odgromowej.  Wartość kosztorysowa zadania to 307 419,00 złotych.  Planowany termin zakończenia robót budowlanych 31 lipca 2013 r.  Mariusz Drozdowski

Na Skróty

Ankieta