Urząd Gminy Koźminek

Menu

Kalendarz

04 września 2017 roku rozpoczął się historyczny nowy rok szkolny w SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI W KOŹMINKU. Był on nietypowy, ponieważ po raz pierwszy spotkali się uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum podczas wspólnej uroczystości. Poprzedziła ją msza św. o godz. 8.00. Następnie goście, uczniowie, nauczyciele oraz rodzice udali się na oficjalne rozpoczęcie do sali gimnastycznej. Na początku wprowadzono poczet sztandarowy szkoły podstawowej i gimnazjum oraz odśpiewano hymn państwowy i dwa hymny szkolne.

Pani Dyrektor Iwona Chojnacka - Adamus podczas swego wystąpienia powitała wszystkich zebranych, omówiła podstawowe zasady funkcjonowania szkoły i życzyła owocnej pracy w nowym roku szkolnym nauczycielom oraz uczniom. Ciepłe słowa skierowała do klas pierwszych szkoły podstawowej, które rozpoczynały naukę w naszej szkole. Następnie wicedyrektor p. Katarzyna Załecka przedstawiła wychowawców klas i poinformowała o przydziale sal.

Głos zabrali również zaproszeni goście Wójt Gminy Koźminek p. Andrzej Miklas, proboszcz parafii ks. Maciej Jóźwiak oraz przedstawicielka Rady Rodziców, która szczególnie ciepło przywitała nowego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku p. Iwonę Chojnacką - Adamus.

Dużą przyjemnością było dla zebranych obejrzenie części  artystycznej, którą przygotowali uczniowie szkoły podstawowej i  gimnazjum pod kierunkiem p. Jolanty Mruk - Jaźwieckiej i  p. Żanety Marszałek - Trzebińskiej. Prowadzącymi uroczystość byli uczniowie klasy III a gimnazjum Martyna Knop i Adam Trzeciak. Wspaniale zaprezentowali się uczniowie szkoły podstawowej, którzy przedstawili występy taneczne i wokalne pod kierunkiem p. Małgorzaty Nawrockiej oraz p. Moniki Poroś. Dekorację na ten wyjątkowy dzień wykonały p. Alina Frankiewicz i p. Monika Poroś. Nie zapomniano również wspomnieć    o kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Na zakończenie wszyscy uczniowie rozeszli się do klas ze swoimi wychowawcami.

Jolanta Mruk - Jaźwiecka, Żaneta Marszałek - Trzebińska

Na Skróty

Informacje

SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY „Nie bądź bierny -naucz się ratować”

07-12-2017

Ankieta