Urząd Gminy Koźminek

Menu

Kalendarz

PODATKI

Uchwały w sprawie podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Koźminek na 2017 rok:

- Uchwała Nr  XXI/168/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości.

- Uchwała nr IX/72/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

- Uchwała nr X/87/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości występujących na terenie Gminy Koźminek.

- Uchwała Nr IX/73/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 października 2015 roku w sprawie : określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Cena skupu żyta stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2017 na terenie Gminy Koźminek wynosi 52,44zł. za 1q.

Podatek rolny dla gospodarstw wynosi 52,44zł za 1q żyta x 2,5 = 131,10zł

Podatek rolny dla działek wynosi 52,44zł za 1q żyta x 5,0 = 262,20zł

Cena sprzedaży drewna stanowiąca podstawę obliczenia podatku leśnego na rok 2017 na terenie Gminy Koźminek wynosi 191,01 zł za 1 m3 drewna zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 roku.

Podatek leśny wynosi: 191,01 zł za 1m3 drewna x 0,220m3 = 42,0222 zł/h fizyczny lasu

(- przypominamy, iż stawki podatku leśnego nie zaokrągla się)

Wpłaty zobowiązania podatkowego prosimy o przekazywanie na konto Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej O/Koźminek nr 02 8404 0006 2001 0000 1384 0002.

WZORY FORMULARZY INFORMACJI I DEKLARACJI: 

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 

Na Skróty

Informacje

Wiktor Perskawiec laureatem konkursu plastycznego

13-12-2017

Ankieta