Urząd Gminy Koźminek

Menu

Kalendarz

W ramach projektu pn. „Zagospodarowanie wokół istniejącej ścieżki leśnej urządzeniami edukacyjno - rekreacyjnym (mała architektura) w miejscowości Koźminek", w ramach V edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś" organizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020" dostarczono i zamontowano w lasku w Koźminku przy ulicy Nakwasińskiej elementy małej architektury. Wykonawcą inwestycji była firma LARS LAJ z o.o. z siedzibą w Dobrej Szczecińskiej przy ul.Migdałowej11, 72-003 Dobra Szczecińska.

Ścieżka została wyposażona w następujące elementy małej architektury: balans, rampę, tablicę regulaminową, kilimanijaro, liany, bujak rowerowy, kongo, huśtawkę flexi, capa code, dwie gry edukacyjne, tablice edukacyjne, kosze na śmieci, drogowskazy oraz stojak rowerowy.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Całkowita wartość projektu - 61 546, 86 zł.

Dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego wyniosła - 30 000 zł.

Na Skróty

Informacje

Sukces Nadii Janiak w XVI Kaliskim Konkursie Piosenki o zasięgu ogólnopolskim.

18-04-2018

Ankieta