Zakończyły się prace przy przebudowie drogi w miejscowości Smółki – stanowiącej drogę dojazdową do gruntów rolnych. W ramach zadania została przebudowana droga o łącznej długości 880 metrów. Zakres prac obejmował: roboty pomiarowe, korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni asfaltowej o szerokości 4,0 metry i grubości 4 cm. 

Całkowita wartość zadania wyniosła 307 106,65 złotych. Na przedmiotowe zadanie Gmina Koźminek uzyskała dofinansowanie ze środków Marszałka Województwa Wielkopolskiego w wysokości 132 750,00 złotych.

20210907 102045

20210907 102140

20210907 102252