W dniu 19 września 2021 r. w strażnicy OSP Chodybki, odbył się XII Walny Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Koźminku. Na Zjazd przyjechali przedstawiciele i delegaci jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Koźminek. W Zjeździe wzięli udział także członkowie ustępujących władz gminnych  OSP. Celem Zjazdu było wybranie nowych władz gminnych OSP oraz wybór delegatów i przedstawicieli na zjazd powiatowy.

Obrady otworzył ustępujący Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Koźminku dh Jan Tomaska, który dokonał otwarcia Zjazdu. Następnie powitano zaproszonych gości: Burmistrza Gminy Koźminek Iwonę Michniewicz, Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Koźminek Włodzimierza Karasińskiego, Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, Przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej Daniela Więckowskiego oraz ustępujących prezesów jednostek OSP.

Prowadzącym Zjazd został Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Koźminek Włodzimierz Karasiński, a Sekretarzem Zjazdu został wybrany Inspektor Mariusz Kaczmarek z Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek.

W toku obrad zostało wybrane następujące Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Koźminku: dh Jan Tomaska – Prezes, dh Artur Więckowski – Wiceprezes, dh Marcin Tułacz – Wiceprezes, dh Mirosław Pogorzelec – Skarbnik, dh Wojciech Karasiński – Sekretarz, dh Krzysztof Zyner – Komendant Gminny OSP oraz dh Andrzej Smulik – Członek Prezydium.

Wybrano Gminną Komisje Rewizyjną w składzie: dh Paweł Krupiński – Przewodniczący, dh Tomasz Marszał – Wiceprzewodniczący i dh Dominik Galik – Członek Komisji.

Na delegatów do Zarządu Powiatowego OSP wybrano druhów: Mirosława Pogorzelca, Wojciecha Karasińskiego, Artura Więckowskiego i Marcina Tułacza. Przedstawicielami do Zarządu Powiatowego wybrano druhów: Jana Tomaskę i Krzysztofa Zynera.

Podczas uroczystości Wicemarszałek Woj. Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, wręczył honorowe odznaki „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” druhom: Zdzisławowi Dziubkowi i Janowi Tomaska.  

 Pamiątkowe listy gratulacyjne od Burmistrza Gminy Koźminek, za pracę w Zarządzie Gminnym otrzymali Druhowie: Jan Tomaska, Artur Więckowski, Krzysztof Zyner, Tadeusz Szymczak, Mirosław Pogorzelec, Eugeniusz Marciniak, Stanisław Krawczyk, Zdzisław Dziubek, Krzysztof Zimny, Andrzej Smulik, Stefan Galik, Andrzej Prętczyński, Radosław Wojciechowski, Krzysztof Gryczyński oraz Marek Górecki.

Podziękowania od Zarządu Gminnego otrzymali: Burmistrz Gminy Koźminek Iwona Michniewicz, Inspektor Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek Mariusz Kaczmarek oraz dotychczasowi Prezesi jednostek OSP: Zdzisław Dziubek, Stefan Galik, Marek Górecki, Tadeusz Szymczak oraz wieloletni Przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej Dh Eugeniusz Marciniak.

Fot. M. Kaczmarek

Urząd Miejski Gminy Koźminek