W dniach 9 i 10 września 2021 r., w dworze w Koźminku odbyły się warsztaty szkoleniowe, w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. Warsztaty podejmowały tematykę „Dialogu motywującego - skuteczne metody rozwijania motywacji do zmiany”. W zajęciach szkoleniowych wzięli udział: członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeuci ds. uzależnień, specjalista ds. przemocy w rodzinie oraz psycholog.

Zajęcia warsztatowe prowadziła znana trenerka międzynarodowa Olga Mrozowska z Akademii Dialogu Motywującego, która prowadzi projekty szkoleniowe na zlecenie Krajowego Biura Ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zajęcia obejmowały pracę w grupach, dyskusje moderowane, ćwiczenia praktyczne, prezentacje filmowe oraz multimedialne.

Nowoczesne metody zaprezentowane na szkoleniu mają pomóc uczestnikom w lepszej pracy z osobami, które mają problemy z uzależnieniami od alkoholu, dopalaczy, internetu oraz narkotyków.