ministereduk

W dniu 4 października 2021r. w Warszawie zostało podpisane Porozumienie Nr MEiN/2021/DPA/761 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra edukacji i Nauki pod nazwą: ”Poznaj Polskę”.

Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku otrzymała na ww. zadanie dotację celową w łącznej wysokości: 4 580,00 zł tj. na realizację jednodniowej wycieczki do Poznania. Udział w wycieczce weźmie 71 uczniów z klas I-III oraz 5 opiekunów i kierownik wycieczki. Program wycieczki przewiduje m.in.:

  • zwiedzanie palmiarni;
  • zwiedzanie starego rynku obserwacja o 12.00 stukających się koziołków z wieży ratuszowej;
  • Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • zwiedzanie Cytadeli;
  • wizyta w muzeum na Cytadeli.