planasek

 

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu z dnia 22 października 2021 r. Gmina Koźminek przekazuje wzory dokumentów do wykorzystania i stosowania:

  1. Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących

świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt i produkcji pasz spoza gospodarstwa”

  1. Propozycje do ewentualnego wykorzystania wzoru dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie”
  2. Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie
  3. Informacja dla rolników utrzymujących świnie  w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego.

 

  1. Plan bezpieczeństwa-biologicznego-gospodarstwa-DO 300 sztuk-średniorocznie-RWK2021-605
  2. Plan bezpieczeństwa biologiczengo -gospodarstwa-POWYŻEJ 300 sztuk-średniorocznie-RWK2021-605
  3. Wytyczne-praktyczne-wdrożenie-zasad-spełniania-wymagań-bioasekuracji-RWK2021-605
  4. Informacja RWK 2021_605