Dnia 8 listopada, w Kaliszu Burmistrz Gminy Koźminek odebrała, promesę na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu POLSKI ŁAD.

Gmina Koźminek złożyła do przedmiotowego Programu 3 wnioski, na następujące zadania:

1) Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko. Całkowity koszt zadania to: 3 259 500,00 zł a kwota dofinansowania: 2 770 575,00 zł (wsparcie w wysokości 85 %).

2) Budowa budynku szatni i zaplecza sanitarnego przy boisku Orlik w Koźminku. Całkowity koszt zadania to: 417 886,45 zł a kwota dofinansowania: 376 097,80 zł (wsparcie w wysokości 90 %).

3) Przebudowa infrastruktury sportowej przy szkole Podstawowej w Koźminku oraz Szkole Podstawowej w Moskurni. Całkowity koszt zadania to: 1 069 523,48 zł a kwota dofinansowania: 962 571,13 zł (wsparcie w wysokości 90 %).

received 462872321836315