Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu – do wyrażenia opinii na temat warunków życia na terenie gmin członkowskich naszego LGD.

Udostępniona Państwu ankieta stanowi element prowadzonej ewaluacji końcowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Ankieta jest anonimowa, a uzyskane w badaniu informacje posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców naszego regionu.

Poniżej zamieszczono link do ankiety, którą będzie można wypełnić do dnia 15.11.2021 roku.:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=1444a562&&b=662d101acc&&c=7d12a749

lgd

https://lgd7krainanocyidni.pl/zapraszamy-do-wypelnienia-ankiety/