Dnia 3 grudnia na uroczystej  Sesji Rady Miejskiej Gminy Koźminek, która odbyła się w siedzibie Gminnego Centrum Kultury – dwór, wręczono okolicznościowe statuetki, Zasłużonemu dla Gminy oraz Przyjaciołom Gminy – edycja 2021.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy, a są nimi:

  1. Zasłużony dla Gminy Koźminek Pan Zbigniew Marszał
  2. Przyjaciel Gminy Koźminek Pan Jan Tomaska
  3. Przyjaciel Gminy Koźminek Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
  4. Przyjaciel Gminy Koźminek Pan Zbigniew Gawron

Prezentujemy,  sylwetki nominowanych do wyróżnienia.

  1. ZASŁUŻONY DLA GMINY KOŹMINEK

Pan Zbigniew Marszał otrzymał  po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Burmistrz Gminy, przez Kapitułę oceniającą tytuł „Zasłużony dla Gminy Koźminek”.   

Pan Marszał przez ponad 20 lat był  Prezesem Gminnej Orkiestry Dętej. Dzięki jego efektywnemu zarządzaniu i zaangażowanej pracy, Orkiestra bardzo prężnie działała, a jej członkowie, szlifowali swój warsztat muzyczny.

Ponadto Pan Zbigniew Marszał  ma nieocenione zasługi, w organizacji Dęciaków, cyklicznej imprezy na terenie naszej gminy. Pod jego przewodnictwem Orkiestra brała udział w wielu przeglądach, konkursach. Koncertowała w kraju i za  granicą. Uświetniała uroczystości gminne i kościelne.

Dobra współpraca z Gminą Koźminek, sołtysami i radnymi, parafią, Powiatem Kaliskim, strażami pożarnymi, prywatnymi przedsiębiorcami, miłośnikami orkiestr i ludźmi dobrej woli niewątpliwie przyczyniała się do rozwoju Orkiestry.

Pan Marszał czynnie działa w Polskim Związku Wędkarskim a ostatnio założył Koło Wędkarskie w Koźminku. W ten sposób nominowany Pan Marszał przyczynia się do rozwoju i promocji naszej gminy.

Przez wiele lat wkładał wiele wysiłku i przede wszystkim wiele zaangażowania na rzecz tworzenia jak najlepszych warunków dla dzieci, młodzieży i dorosłych, grających w Orkiestrze – by osiągali szczyt swoich umiejętności.

Pan Zbigniew Marszał wiele lat wolontariacko  pracuje w naszej Gminie. Swoją postawą i działaniami pokazuje innym, że warto działać w swojej małej ojczyźnie. Wymaga to jednak ogromnej pracy i szacunku wobec ludzi. Nie sposób wymienić wszystkich aktywności Pana Zbigniewa, niemniej poświęcenie, zaangażowanie i wieloletnia praca społeczna, czyni go w pełni zasługującym na dostrzeżenie.

  1. PRZYJACIELE GMINY KOŹMINEK.

Pan Jan Tomaska otrzymał po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku grupy radnych, przez Komisje  oceniającą tytuł „Przyjaciel Gminy Koźminek”.  

Pan Jan to mieszkaniec sołectwa Koźminek. Obecnie trzecią kadencję pełni funkcję sołtysa Koźminka. Trzeba wspomnieć, że bycie sołtysem to służba. Jako przedstawiciel mieszkańców stara się działać w taki sposób, żeby sprostać ich oczekiwaniom i reagować na problemy, które zgłaszają.

Od roku 1998 jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej Koźminek, przez dwa lata brał udział w pracach zarządu jednostki. Następnie pełnił funkcję Wiceprezesa ds. gospodarczych jednostki OSP Koźminek. Obecnie został wybrany na drugą kadencję na Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Koźminku, wcześniej pełnił  funkcję Sekretarza.                                                                                                        

Od wielu lat z racji pełnionych funkcji angażuje się w życie społeczne gminy, min. poprzez współpracę z Urzędem Miejskim przy organizacji Święta Niepodległości, dożynek gminnych, imprez sportowych, strażackich (gminnych i powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych, Święta Strażaka), rajdów rowerowych.

Współpracuje z parafią Koźminek przy organizacji świąt i uroczystości kościelnych min.: Świąt Wielkanocnych, Bożego Ciała, odpustów Złotnickich oraz powitania pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę.

Pan Jan Tomaska w pełni zasługuje na wnioskowane wyróżnienie, albowiem w obecnych czasach trudno jest spotkać osoby, które tak chętnie pomagają.

Gminna Spółdzielnia ”Samopomoc Chłopska” otrzymała po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Burmistrz Gminy, przez Komisje  oceniającą tytuł „Przyjaciel Gminy Koźminek”.  

Wieloletnie zaangażowanie oraz wspieranie działań różnych organizacji   w naszej Gminie, zasługuje na nadanie Spółdzielni honoru - Przyjaciel Gminy Koźminek.

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Koźminku wspiera wiele imprez gminnych. Doskonale współpracuje z Urzędem Miejskim, jednostkami organizacyjnymi gminy jak i z organizacjami  takimi jak np. gminna orkiestra czy kluby sportowe. 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Koźminku cieszy się dużym zaufaniem oraz świetnie radzi sobie z otaczającą nas rzeczywistością. Jest dużym i cenionym pracodawcą na naszym terenie, od lat (działa od 1948 roku), w swoich placówkach handlowych dostarcza różnorodnych produktów spożywczych i przemysłowych dla mieszkańców, zmieniając się wraz z otoczeniem. Przez wiele lat była kreatorem życia społecznego.

Nie sposób wymienić wszystkich zasług Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Koźminku, wobec społeczności lokalnej. Ponadto historia Spółdzielni, pokazuje, że jest ona czynnym uczestnikiem życia społecznego naszej gminy co czyni ją, w pełni zasługującą na dostrzeżenie.

Pan Zbigniew Gawron otrzymał po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Burmistrz Gminy, przez Komisje  oceniającą tytuł „Przyjaciel Gminy Koźminek”.  

Pan Gawron założył i jest od ponad 17 lat   Prezesem Klubu Sportowego „Pelikan”. Klub zrzesza bardzo dużą liczbę dzieci, młodzieży i seniorów z terenu Gminy Koźminek. Treningi głównie z piłki nożnej, ale również z piłki siatkowej prowadzone są dla różnych grup wiekowych: żak, orlik, młodzik, trampkarz oraz dla seniorów. Zajęcia odbywają się na boisku sportowym w Nowym Karolewie, Koźminku, jak również na salach i halach sportowych w Szkołach Podstawowych w Koźminku, Moskurni i  Nowym Nakwasinie.

Dba również, o boisko w Nowym Karolewie.

 Dzięki jego efektywnemu zarządzaniu i zaangażowanej pracy, Klub bardzo prężnie działała, a jego członkowie, mogą korzystać z aktywności sportowych.

Ponadto Pan Zbigniew ma nieocenione zasługi, w organizacji i rozwoju sportu powszechnego na terenie naszej gminy.

Dobra współpraca, Pana Zbigniewa  z Gminą Koźminek, prywatnymi przedsiębiorcami, miłośnikami sportu i ludźmi dobrej woli niewątpliwie przyczyniała się do rozwoju „Pelikana”.

Ta skromna osoba, nosi w sobie ogromną siłę do walki, ale przede wszystkim zaangażowanie na rzecz tworzenia jak najlepszych warunków dla dzieci, młodzieży i dorosłych, grających w „Pelikanie” – by osiągali szczyt swoich umiejętności.

Pan Zbigniew Gawron w pełni zasługuje na wnioskowane wyróżnienie, albowiem tak oddanych ludzi, rzadko się spotyka. Swoją postawą i działaniami pokazuje innym, że warto  działać w swojej małej ojczyźnie. Wymaga to jednak ogromnej pracy i szacunku wobec ludzi.