W dniu 23 listopada 2021 r. została podpisana umowa na przebudowę drogi na odcinku Bogdanów – Stary Nakwasin. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. ul. Noskowska 3-5 62-800 Kalisz. Całkowita wartość zadania to 1 890 427,73 złotych brutto z czego kwota 1 512 342 złotych to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania zostanie przebudowana droga o łącznej długości 1975 metrów. Prace obejmują wykonanie robót rozbiórkowych, nowej konstrukcji nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,0 m. W ramach zadania zostanie zamontowane oznakowanie aktywne oraz oznakowanie poziome i pionowe drogi. Planowany termin zakończenia robót to 21 lipca 2022 roku.