plakat PIFE GEARS 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. informuje, iż w styczniu br. rozpoczęła prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kaliszu.

W ramach prowadzonej działalności specjaliści ds. funduszy europejskich świadczą nieodpłatnie m.in.:

  • usługi informacyjne w zakresie funduszy europejskich,
  • konsultacje w sprawie realizacji projektów (np. pozyskanie dofinansowania/dotacji),
  • organizują szkolenia/ spotkania informacyjne lub dyżury w regionie w zakresie funduszy unijnych.

Zapraszamy również do śledzenia naszej strony internetowej

https://warp.org.pl/

oraz

https://www.facebook.com/warporgpl

 

plakat PIFE arrows