W niedzielę 10 lipca  2022 roku o godz. 9.00  na stadionie w Koźminku, odbyły się Gminne Zawody Pożarnicze. Zawody wspólnie zorganizowali: Gmina Koźminek, Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Koźminku, Państwowa Straż Pożarna z Kalisza oraz OSP Nowy Nakwasin.  Drużyny na stadion sportowy wprowadził druh Artur Więckowski. Po wyprowadzeniu drużyn z murawy boiska, przystąpiono do zawodów. Do strażackiej rywalizacji przystąpiło 13 drużyn. Młodsi druhowie mieli do pokonania bieg sztafetowy z przeszkodami i rozwinięcie bojowe, a starsi – bieg sztafetowy z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.

Klasyfikacja zawodów:

Młodzieżowe żeńskie drużyny pożarnicze wg regulaminu CTiF:
OSP Koźminek.

Młodzieżowe męskie drużyny pożarnicze wg regulaminu CTiF:
1. OSP Chodybki.

2. OSP Koźminek.

Kobiece drużyny pożarnicze grupy C:
OSP Dębsko.

Męskie drużyny pożarnicze grupy A:
1. OSP Dębsko.  

2. OSP Stary Karolew.

3. OSP Pietrzyków.

4. OSP Koźminek.

5. OSP Chodybki.

6. OSP Krzyżówki – Młynisko.

7. OSP Gać Kaliska.

8. OSP Nowy Nakwasin.

9. OSP Marianów.

Poza konkurencją zaprezentowała się drużyna dzieci z OSP Koźminek, pod opieką Druha Piotra Czerwińskiego.

Najlepsze drużyny otrzymały puchary, a pozostałe drużyny otrzymały dyplomy za udział w zawodach. Ponadto puchar przechodni trafił w tym roku do drużyny seniorów z Dębska. Wręczenia pucharów dokonali wspólnie: Zastępca Burmistrza Henryk Muszyński, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Koźminek Włodzimierz Karasiński oraz Prezes Zarządu Gminnego OSP w Koźminku druh Jan Tomaska. Jak co roku, wodę do zbiorników wodnych na potrzeby zawodów, dowoziła OSP Koźminek. Sędzią głównym zawodów był mł. kpt. Andrzej Bartoszewski, któremu pomagali asp. Robert Piorunowski i kpt. Szymon Woźniak. Ekipę sędziego z PSP wspierali sędziowie z jednostek OSP z terenu Gminy Lisków. Ponadto nad przebiegiem zawodów czuwali z Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek: Paulina Kleczewska, Monika Nowak i Mariusz Kaczmarek, Komendant Gminny druh Krzysztof Zyner (OSP Krzyżówki – Młynisko), druh Andrzej Prętczyński (OSP Nowy Nakwasin) oraz druh Roman Spławski (OSP Koźminek) który zadbał o sprzęt nagłaśniający.

Fot. M. Kaczmarek