finansowanie projektu

 

    W okresie letnim Stowarzyszenie „POMOST” z Koźminka zorganizowało nieodpłatny kurs Instruktora Fitness (Basic Step) dla osób z terenu Powiatu Kaliskiego. Wszystkie uczestniczki ukończyły kurs i uzyskały uprawnienia instruktora dyscypliny sportu fitness.

    Na realizację przedmiotowego zadania Stowarzyszenie „POMOST” uzyskało dofinansowanie w kwocie 4000 zł z Samorządu Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań ograniczających zagrożenia i szkody dla zdrowia fizycznego i psychicznego”.

Wszystkim uczestniczkom dziękujemy za udział w kursie.

Drogie Panie - byłyście wspaniałe!