W dniu  25 sierpnia  2022r. w Poznaniu została podpisana Umowa Nr WAF.557.11.6.2022.58 o udzielenie dotacji celowej w łącznej wysokości 35 000,00 zł na realizację programu pn.” Aktywna Tablica” dla następującej jednostki oświatowej:  

  • Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku.

            W ramach programu szkoła może zakupić pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią. Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD,ADD, autyzmem.